Q 625. Islam mein Nasbandi ka kya hukm hai aur Aurto ka Hairpin laga kar masah karna kaisa hai?

uest code (625)

Islam Me Nasbandi Haraam Hai Is Par Thoda Details Main Chahiye Samjhane Ke Liye .

Rehnumayi Farmaiye….

Quest (2)

Ladkiya Aksar Balo Main Pin Lagati Hai To Aise Main Sar ka Masah Hojayega.
Ye Masah Karte Waqt Pin Nikalne Honge ???

Posted in Ask ARC Mufti.