Q 660. Sai baba jinka mandir shirdi me hai unko to kafi sare musalmaan wali mante hai aur kehte hai ki inhone apna dharam nahi bataya tha ke woh muslim hai ya gair muslim?

Quest code (660)

Assalamu alaykum

Mera ye sawal hai ki Sai baba jinka mandir shirdi me hai unko to kafi sare musalmaan wali mante hai aur kehte hai ki inhone apna dharam nahi bataya tha ke woh muslim hai ya gair muslim

To bara e karam aap batae ki ye kya masla hai

Posted in Ask ARC Mufti.