Q 707. Wahabi Deobandi ki masjid me taharat karne ya agar apni apni namaz ya fir Quran paak padh sakte hai ya nahi?

Quest code (707)

Assalamu alaikum
Hazrat sawal hai kisi wahabi deobandi ki masjid me taharat karne ya agar apni apni namaz ya fir Quran paak padh sakte hai ya nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.