Q 719. Furooi wa ikhtilaaf masle ka tarruf kya hai? Aur jahil awaam ikhtilaafi masle mein kis masle par amal kare?

Quest code (719)

Hazrat furooi wa ikhtelafi masle ka taruf kar dein…zyadatar ulama se koi sawal karo to wo ye keh kar kyu taal dete hai ki ye ikhtelafi masla hai. Aur agar ikhtelaf hai to jaahil kiski pairwi kare aur ek bole sahi hai or ek bole nahi hai to dono haq pe kaise ho??
Or hadees paak ki sharah bhi farm dein ki ulama me ikhtelaf awam ki liye baise rehmt hai.

Posted in Ask ARC Mufti.