Q 721. LIC Vima nikalwana kaisa hai?

Quest code (721)

Assalamu alaykum.

Mere chacha muje puch rahe the ki LIC vima karava sakte he….vima yojna ka premium bhar sakte he?

Roj 100 rupiya hai aur 21 saal tak bhar na hai…

hospital ka kharcha aaya to 6,50,000 milenge or 21 saal bad 13,00,000. Milenge….

Posted in Ask ARC Mufti.