Q 734. Hum log khade hokar salam kyu padte hai?

Quest code (734)

Hum log khade hokar salam kyu padte hai?

Posted in Ask ARC Mufti.