Q 750. Kursi par beth kar namaz padhne ka sahih tareeqa kya hai?

Quest code (750)

Kursi par beth kar namaz padhne ka sahih tareeqa kya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.