Q 769. Wahhabi Deobandi ka paisa masjid ki tameer main Lena kaisa kya in logo ka paisa laga sakte hain?

Quest code (769)

Assalam o alaikum
Wahhabi Deobandi ka paisa masjid ki tameer main Lena kaisa kya in logo ka paisa laga sakte hain?

Posted in Ask ARC Mufti.