Q 776. Jinga khana jaiz hai ya makrooh?

Quest code (776)

ASSALAAMU ALAIKUM.

JHINGA KHANA MAKROOH-E-TEHRIMI HAI YA TANZIHI?

AGAR JHINGA JAAN BUJH KAR KHAYE TO KAISA HAI?

KISI CHIZ ME AGAR JHINGA MILA HUA HAI TO WO CHIZ KHA SAKTE HAIN KE NAHI?

Posted in Ask ARC Mufti.