Q 836. Agar ladki ko shadi karna napasand ho magar uske walidain shadi ke liye majboor kare to aise me us ladki ko kiya karna chaye? Aur Kiya apne peer e tariqat ko Ya aqaa !! Kah sakte hai?

Quest code (836)

Sawal:

Yek ladki ki taraf se hai!!
Agar ladki ko shadi karna napasand ho magar uske walidain shadi ke liye majboor kare to aise me us ladki ko kiya karna chaye..?

Kiya wo baparda job karke self dependent rah Sakti hai???

Sawal :
Kiya apne peer e tariqat ko Ya aqaa !! Kah sakte hai?

Posted in Ask ARC Mufti.