Q 841. ladka aur ladki balig kab aur konsi umr me hote hai aur konsi umr me shariat ne namaaz Ham par farz ki hai?

Quest code (841)

Assalamualaikum

*Question* :-Hazrat mera ek sawal hai ke Shariat me ladka aur ladki balig kab aur konsi umr me hote hai aur konsi umr me shariat ne namaaz Ham par farz ki hai? Jawaab inayat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.