Q 850. Agar hum wazoo karte hai aur usko sukhate hai to ye sahi amal hai aur qayamat ke din hamare gunaho ko wazoo ke pani se tola jaaega. Agar hamare gunah wazoo ke pani se kam huwe to hum jannati hoge. Ye baat sahi hai ya galat?

Quest code (850)

Assalamu alaikum! Ek islami bhai ka sawaal hai agar hum wazoo karte hai aur usko sukhate hai to ye sahi amal hai aur qayamat ke din hamare gunaho ko wazoo ke pani se tola jaaega. Agar hamare gunah wazoo ke pani se kam huwe to hum jannati hoge. Ye baat sahi hai ya galat?

Posted in Ask ARC Mufti.