Q 893. kya hum ye bagar jane kisi ke pichce namaz padh sakte hai ke wo konsi jamaat se hai?

Quest code (893)

Mera ye questions hai ke kya hum ye bagar jane kisi ke pichce namaz padh sakte hai ke wo konsi jamaat se hai?

Posted in Ask ARC Mufti.