Q 1004. Bayat ke masaail

Quest code (1004)

ASSALAAMU ALAIKUM.

1. BAYAT kin se hona AFZAL hai?

2. Jo shaqs BAYAT ho raha hai us shaqs ke BAYAT honey k liye kin kin bato ka hona zaruri hai.

3. BAYAT kon kon log ho saktey hai Mard/Aurat/Bachchey.

4. BAYAT honey k liye kam se kam kitni umr honi chahiye.

5. BAYAT honey k baad kin kin bato par amal laazmi hojata hai?

6. BAYAT honey par agar koi BAYAT ki huwee Bato par amal nahi karta hai to uska kiya hashr hai yani sirf zahiri taor par BAYAT karna?

7. Jo log is faani duniya se rukhsat hogaye unke liye BAYAT kar saktey hain ya nahi?

…Rahenumaiye Farmaiye.
JAZAK ALLAH

 

Posted in Ask ARC Mufti.