Q 1016. Aurat ko sona pahenna jaiz hai aur mard ko kyu Sona pehenna Najaiz hai?

Quest code (1016)

Aurat ko sona pahenna jaiz hai aur mard ko kyu Sona pehenna Najaiz hai?

Jawab Dene ki zehmat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.