Q 1024. Hukumat ne gai bail ko katna band karwa diya hai kya gai bail ka gosht hamare liye haram hogaya kya ispar qurbani nahi hogi?

Quest code (1024)

Hazrat ek zaruri sawal
Hukumat ne gai bail ko katna band karwa diya hai kya gai bail ka gosht hamare liye haram hogaya kya ispar qurbani nahi hogi?

Posted in Ask ARC Mufti.