Q 1051. Shia kaun hai? kisko kahte hai shia Aur in logon ka aqeeda kya hai Aur inka ibteda kaha se hai

Quest code (1051)

Shia kaun hai? kisko kahte hai shia Aur in logon ka aqeeda kya hai Aur inka ibteda kaha se hai

Bittafseel jawab inayat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.