Q 1197. Namaz kis haalat mein muaaf hai?

Quest code (1197)

Assalamu Alaikum,

Aisa koi Hawala dein Quran sharif ya Hadith ki roshni mein jisme Namaz kis halaat mein mua’f hai kahe kar bataya gaya ho…..

Rahenumaiye Farmaiye… Jazak ALLAH

Aksar log jaane anjaane me farz namaz ko tark kar dete hai to kya aisi koi daleel hai jisme ye bataya gaya ho ki namaz muaaf hai?

Posted in Ask ARC Mufti.