Q 1228. Namaz ki halat me chhink aye to Alhamdulillah kah sakte hai ya nahi? Agar nahi to kyu wajah batayen?

Quest code (1228)

Assalamu alaikum
Namaz ki halat me chhink aye to Alhamdulillah kah sakte hai ya nahi?
Agar nahi to kyu wajah batayen?

جزاک اللہ

Posted in Ask ARC Mufti.