Q 1410. Agar bakra aqeeqe ki niyat se rakha aur ab aqeeqah nahi karna chahta balki behcna chahta hai ya uske badle qurbani karna chahta hai to kya jaiz hai?


Quest code (1410)

Assalamualaikum…

Ek masala bataye ki agar kisi ne bakra aqiqe k liye chhod rakha hai k mai apne bete ka aqiqa karunga is bakre se to kya baad me is bakre ka bechna ya qurbani dena jayiz hai?
kya is k badle me doosre bakre se aqiqa kiya ja sakta hai jawab irshad farmaye meharbani hogi

Posted in Ask ARC Mufti.