Q 1422. Qabr par azaan dena kaisa hai?


Quest code (1422)

Assalamu alaikum

Hazrat janaze ke waqt inteqal huye shakhs ke qabr pe azaan dete huye dekha… jabki ye pehli baar dekha iske pehle kabhi azaan dete Na dekha kisi ko…
.Ye azaan Dena qabr pe kaisa hai?

Posted in Ask ARC Mufti.