Q 1423. Sajda e Shaw kisse kehte hai aur kab karna chahiye?

Sajda e Shaw kisse kehte hai aur kab karna chahiye?

Posted in Ask ARC Mufti.