Q 1431. Property ka hissa kis tarah karna chahiye?


Quest code (1431)

ASSALAMALAIKUM

EK SAWAL hai

PROPERTY KA HISSA KIS TARHA HOGA 4BHAI AUR EK BEHAN HAI TO?

Jawab inayat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.