Q 1425. Ahle kitaab ka zabiha jaiz hai, toh kya badmazhab k zabiha haram hai?

Quest code (1425)

Assalamu alaikum

main suna tha keh ahle kitaab ka zabiha jaiz hai.toh kya badmazhab k zabiha haram hai?

Posted in Ask ARC Mufti.