Q 1430. Nahate waqt agar wudhu kiya aur badan par kapde nahi ho to kya woh wuzu rahega?

Quest code 1430)

Assalamu alaikum

Hazrat mera sawaal ye hai ke

Nahane ke waqt jo ham wazu karte hai nange jism to wazu baqi rahega ki nahi aur usse namaz ki adayegi kar sakte ki nahi
Aur tilawat e Quran kar sakte ki nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.