Q 1520. Halate namaz me pant ko fold karke takhne ke uper rakhna kaisa hai? Kya is halat me namaz ada hogi?


Quest code (1520)

Assalamu alaikum

Halate namaz me pant ko fold karke takhne ke uper rakhna kaisa hai?

Kya is halat me namaz ada hogi?

Posted in Ask ARC Mufti.