Q 1620. Kya qabr par azan dena jaiz hai?

Quest code (1620)

Assalamu alaikum

Ye deobandi bolte hai qabar pe azan dena galat hai
Ahle sunnat ka aqeeda kya hai
Quran o Hadith ke hawale se jawab inayat kare

Posted in Ask ARC Mufti.