Q 1761. kya farishton aur shaitaano ko bhi maut aayegi?

Quest code (1761)

Assalamu alaikum

kya farishton aur shaitaano ko bhi maut ayegi?

Daleel se wazahat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.