Q 2010. Kya masjid mein duniyawi baate kar sakte hai?


Quest code (2010)

Hazrat Namaz hone ke baad log bila wajah masjid ke hisse mein hi yaha Waha ki shikayate aur baate karne ke liye ruke hote hai.
Kya ye durust hai?

Jab bolenge to ulta groupisim mein Karne ki koshish karte hai is Maslaye ka Hal Kiya ho sakta hai?
Jawab Inaayat farmaye Shukriya

Posted in Ask ARC Mufti.