Q 2164. Kya qurbani ke gost par isale sawab kiya ja sakta hai?


Quest code (2164)

Hazrat qurbani ke gost par isale sawab kiya jasakta hai. Quran o hadees ki roshni me jawab inayat farmaye.

Posted in Ask ARC Mufti.