Q 2221. Roshan zamir ka matlab kya hota hai?

Quest code (2221)

Salam,

Roshan zamir ka matlab kya hota hai ❓

Agar koi Gaus paak ke alawa Allah ke kisi nek bande ko roshan zamir keh de to us par kya hukm hoga❓

Posted in Ask ARC Mufti.