Q 2281. Safar ke mahine ki aakhri budh ki kya haqeeqat hai?

Quest code (2281)

Aahkri budh( aakhri chahaar’shambaa ) ke din niyaaz faatehah karna sahi hai ya ghalat. Aur ye kahaan se saabit hai?

Ye safar k mahine ka aakhri budh hai

Posted in Ask ARC Mufti.