Q 2327. Kya hanafi ki namaz shafai imam ke peeche ho jaati hai?


Quest code (2327)

Assalam Alaikum.
Kya Ahnaaf ki namaz shavafe ke peeche ho jaati hai ?
Aur kya Ahnaaf kasrat ke saath shavafe ke peeche namaz ada kar sakte hain jabki ahnaaf ke aimma maujood hoon?

Posted in Ask ARC Mufti.