Q 2479. Ramzan ke ek roze ka fidya kitna hota hai?

Quest code (2479)

Salam Masnoon
Ramzan k 1 roze ka fidya kitna hota hai ❓❓

Jab ke Fidiya dene wala dusre mulk ka hai to kaise de ❓❓

Posted in Ask ARC Mufti.