Q 248. Azan se pehle durood shareef padhna kaisa hai aur iski sharai hukm kiya hai ?

  • Quest code (248)

azan se pehle drud shreef perhna kaisa hai aur iski sharai hukm kya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.