Q 2644. Halat e haiz me wazu kiya to Wazu hua ya nahi? Shayad wuzu ki barkat ke liye kia hai


Halat e haiz me wazu kiya to Wazu hua ya nahi?

Shayad wuzu ki barkat ke liye kia hai

Posted in Ask ARC Mufti.