Q 271. Kya jis tarah ojhdi khana haram hai ussi tarah butt bhi khana haram hai?

Quest code (271)

Salam

Umoman log ojdhi khana haram jaantey lekin butt khaatey hai. Kya ye dono me koi farq hai ya dono ka hukm ek (same) hai?

Rehnumai karey

جزاک اللہ خیرا

Posted in Ask ARC Mufti.