Q 284. Agar koi haath ki lakire dekh kar nasib ke bare me kuch batae to us par yakin karna chahiye ya nahi?

Quest code  (284)

Assalamualaykum Hazrat

Mera ye sawal hai ki agar koi haath ki lakire dekh kar nasib ke bare me kuch batae to us par yakin karna chahiye ya nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.