Q 296. Us hadees ki jankari chaye jisme Hazrat Umar ne aurato ko masjid jane se roka tha aur sabe meraj ki 27 sab ki tarikh kaha se sabit hai?

Quest code (296)

Mujhe us hadees ki jankari chaye jisme Hazrat Umar ne aurato ko masjid jane se roka tha aur sabe meraj ki 27 sab ki tarikh kaha se sabit hai?

sufiyan mumbai dono ka alag jawab de us hadees ki fazilat sanad ke sath q ke ek ahle hadees ne phucha hai                  

 

Posted in Ask ARC Mufti.