Q 318. FD (Fixed deposit) par interest le sakte hai ya nahi? aur waswasa aur khoof mein kya farq hai?

Quest code (318)

FD (fixed deposit) par interest milta hai Jiske liye normal log fd karte hai. Us interest ke baare mein batayenge?

Doosri baat hazrat Pochna cha raha tha kI waswasa or khoof me kaise faraq kia jaye.

Waswasa ya khoof us chiz ka jo nahi hoi ya shayed na ho

Posted in Ask ARC Mufti.