Q 319. Bismillah Ki jagah 786 likhna jaiz hai Ki nahi aur yeh riwaj kahan say shuru hua?

Quest code (319)

As salamo Alaikum

Hazrat Bismillah Ki jagah 786 likhna jaiz hai Ki nahi aur yeh riwaj kahan say shuru hua?

Posted in Ask ARC Mufti.