Q 332. Kya Aurte Masjid mein jumah padhne aa sakti hai?

Quest code (332)

Hazrat Umar (radiallhu anhu) jummah ke din masjid mein khade hokar aurato ko pattar markar masjid se nikal diya karte they umdatul qari sharah sahi bukhari jild no 4 page no 647

Iske bare me jana hai ki yeh sanad kiski hai kisne kisse kaha yeh humare nazdik kya hasiyat rakhte hai kisne kisse suna or nakal kiya

Sufiyan –  Mumbai se rehnumai farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.