Q 520. Agar Jumah ki namaz ke liye raaste mein jaate waqt masjid ke speaker se khutba sunaai de to raaste mein ruk jaaye ya masjid mein jaaye?

Quest code (520)

Jumme ki Namaz ke Taluk se ek masla janna hai

Ek Islami bhai jumme ki Namaz ke liye ja raha hai itne Mai khutba shuru ho gaya Aur Woh Islami bhai  Sadak par hi hai ke maik ke zariye khutbe ki awaz sadak me sunai de rahi hai

Wo islami bhai sadak par ruk kar khutba Sun Raha Hai To woh  Islami bhai wohi Khade Rahe Ya Masjid Ki Taraf Chalte Jaye

Posted in Ask ARC Mufti.