Q 339. Ek Shia ka kehna hai ki Hazrat Fatima Hazrat Abu Bakr se apne wisaal tak naraaz rahe aur Bukhari ka hawala diya. kya ye sahi hai?

Quest code (339)

Ek Shia ne aitraaz kiya hai iska jawab dijiye

Hazrat Abu bakr رضي الله تعالى عنه par

Usne kaha hai ki Hazrat Abu bakr رضي الله تعالى عنه se Hazrat Fatima (radiallahuanha) naraz rahi inteqaal taq aur maut ke waqt kaha ki meri maut ki khabar na Dena Abu bakr رضي الله تعالى عنه ko aur fir Hazrat Ali رضي الله تعالى عنه ne raat me hi unka janaza padha aur dafan kar diya aur Hazrat Abu bakr رضي الله تعالى عنه ko khabar na di aur 6 mahine tak Abu Bakr رضي الله تعالى عنه ke haath par bait na kiye . Baadme jab Hazrat Fatima (radiallahuanha) ka inteqaal Hua jabh majburan bait kiye kyuki log unse dur ho rahe the.

Fir hawala bukhari ka diya

Ek hadis bhi sunaya ki jisse Fatima naraz isse Huzoor ﷺ naraz Bukhari me hai ye hadis

Bhai woh kah raha hai ki Abu Bakr  رضي الله تعالى عنه se narazgi karna imaan hai

Bhukhari sharif Hadis number 1384 Kitabul magazi

Is koi ilm wale jawab de

Posted in Ask ARC Mufti.