Q 380. Kya Imam Hasan (radiallahuan) Khulafa e Rashideen mein se hai?

Quest code (380)

Assalamu alaikum Hazrat

Ek Shaks Kahta hai ki Hazrat Imame Hasan Khalifaye rashideen me Nahi hai Aur Unhe khilafat Nahi mili Hazrate Maula Ali ke baad Hazrate Amire Muawiyyah ko Khalifat mili ye baat Kaha tak Sahi hai aur Is talluq Se thodi wazahat farma Dijiye..???

Posted in Ask ARC Mufti.