Q 346. Kya Masjid ke istinja khane mein Hindu ya zakat ke paise istemaal kar sakte hai?

Quest code (346)

S H SHAIKH: As salamu alay kum

Hazrat masjid ka tamiri kam shuru hai aur istinja khane me hinduo ke paise aur zakat ke paise laga sakte hai kya?

SHAIKH: Rahenumai

farmaiye

Posted in Ask ARC Mufti.