Q 349. Kya Shafie ki namaz hanafi imam ke peeche ho jaayegi?

Quest code (349)

Salam

Hazrat Mera naam Ajmal hai mera sawal hai ki kya hanfi maslak wale shafai maslak ke piche namaz pad sakte hai aur kya shafai hazrat pad sakte hai hanfi maslak ke picche

Posted in Ask ARC Mufti.