Q 374. Mobile ke profile me Jandar ki tasveer laga sakte ya nahi aur T V ko kis surat mein jaiz hai aur kis surat mein najaiz

 

Quest code(374)

Salam

Hazrat mera ek sawal hai

Mobile ke profile me Jandar ki tasveer laga sakte ya nahi aur T V ko kis surat mein jaiz hai aur kis surat mein najaiz

Kyuki Jandar ki tasveer haram hai

Rahnumai farmayen

Posted in Ask ARC Mufti.