Q 441. kuch log zindagi mein apne esale sawab ke liye amal karte hai aur kehte hai mere marne ke baad baksh dena. kya ye sahih hai?

Quest code (441)

Suwal

Hazrat Kuch Log Apne Khud Ke Isale Sawab Ke Liye Quran, Kalme, Durood, Wagairah Padh Kar Rakhte Hai. Aur Ye Keh Kehte Hai Ki Mere Marne Ke Baad Mujhe Bakhsh Dena Isale Sawab Kar Dena._

*Suwal : 1* Jab Koi shakhs Nek Amal  Karta Hai To Uska Sawab To Usey Usi Waqt Mil Jata Hai Fir Baad Me Wo Fir Se Isale Sawab Kiya Ja Sakta Hai ?

*Suwal : 2* Koi Aisa Amal Bataye Jiska Sawab Marne Ke Baad Bhi Miley?

[ Faizan Anwar Quadri, Khandwa (M.P)]

Posted in Ask ARC Mufti.