Q 389. Agar kisi majburi me pishab khade khade karna pada tab kya ghusul wajib hai ya fir hum Kamar tak ka hissa dho le kya aise karne se taharat ho jayegi.

Quest code (389)

Asalamo alekum Mufti Sahab

Mera Sawal hai ki agar kisi majburi me pishab khade khade karna pada tab kya ghusul wajib hai ya fir hum Kamar tak ka hissa dho le kya aise karne se taharat ho jayegi.

Posted in Ask ARC Mufti.